35 objawów Zespołu Aspergera

by

Zespół Aspergera należy do uogólnionych zaburzeń rozwojowych. W dużym skrócie ZA oznacza izolację, unikanie kontaktów, samotność, mocne ograniczenie w funkcjonowaniu społecznym.

Czuję, ale nie czuję

Osoby cierpiące na zespół Aspergera odczuwają emocje jak każdy „zdrowy” człowiek, ale nie potrafią ich odczytywać, ani łączyć reakcji emocjonalnych z odczuciami (nie wiedzą, że płacz oznacza cierpienie, a śmiech radość). Dlatego często mylnie są postrzegani jako osoby pozbawione ludzkich uczuć. Empatia – dla nich nie istnieje. Gesty, wskazówki werbalne – nie obierają.

Choroba na całe życie

Zwykle ZA diagnozuje się w późnym dzieciństwie, kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole.  Zespół Aspergera występuje głównie (80% przypadków) u płci męskiej. 4 na 1000 dzieci w wieku 7-16 lat spełnia całkowicie kryteria zespołu Aspergera.

Zaburzenie trwa przez całe życie, choć wraz z upływem czasu część objawów łagodnieje. Zespołowi Aspergera często współtowarzyszą inne zaburzenia oraz  podatność m.in. na schizofrenię, ADHD, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, depresję, tiki, lęki.

Przyczyny nie są do końca znane. W literaturze ZA łączy się z czynnikami genetycznymi, ale także uszkodzeniami mózgu powstałych na drodze np.: toksoplazmozy, zatrucia metalami ciężkimi, dziecięcego porażenia mózgowego, urazów okołoporodowych, przebytych infekcji.

Niektóre objawy zespołu Aspergera:

 • trudności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • niezdolność do prawidłowego funkcjonowania w sytuacjach społecznych
 • problemy z adaptacją w grupie,
 • skłonność do popadania w konflikty,
 • nieświadomość własnych emocji oraz niemożność wyrażania ich poprzez gesty i mimikę,
 • nieumiejętność odczytywania uczuć innych ludzi,
 • trudności w komunikacji niewerbalnej,
 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • zwracające uwagę zachowania, nadaktywność, ekscentryczność,
 • powtarzające się zachowania,
 • ograniczona elastyczność myślenia,
 • opór przed improwizowaniem,
 • przesadna dbałość o szczegóły,
 • problemy z rozumieniem języka, zwłaszcza w zakresie metafor, żartów, ironii, sarkazmu, podtekstów, ukrytych znaczeń,
 • problemy w posługiwaniu się mową, używanie pseudonaukowego języka,
 • trudności w stosowaniu mowy potocznej, niewłaściwa intonacja,
 • mechaniczne powtarzanie słów, tzw. kalki językowe,
 • trudności w dopasowaniu formy wypowiedzi do kontekstu, nadużywanie niektórych słów,
 • stereotypie językowe,
 • mała sprawność fizyczna,
 • słaba koordynacja ruchowa,
 • niskie umiejętności manualne,
 • niewyraźne pismo oraz rysunki,
 • problemy z tańcem, pływaniem, prowadzeniem samochodu,
 • wolniejsze wykształcanie automatyzmów ruchowych,
 • niekontrolowane wybuchy gniewu i agresji w odpowiedzi na brak zrozumienia ze strony otoczenia,
 • niska tolerancja frustracji,
 • nadwrażliwość na porażki,
 • stany lękowe,
 • nieumiejętność rozwiązywania problemów,
 • nadzwyczajna pamięć, dziecko potrafi powtórzyć to, co usłyszało lub przeczytało, ale niekoniecznie rozumie,
 • zbieractwo, kolekcjonowanie, układanie,
 • specyficzne pasje, przybierające formę obsesji, przy jednoczesnym braku należytego zainteresowania innymi sprawami, głównie natury społecznej. Zazwyczaj zainteresowania takie dotyczą komputerów, co jest uzasadnione możliwością składowania i przetwarzania informacji- ulubionego zajęcia ludzi z tym zespołem,
 • nadwrażliwość lub niewrażliwość na bodźce zmysłowe, wyostrzenie dotyku, powonienia, słuchu, obniżony próg bólu.

ZA nie da się wyleczyć, ale właściwa terapia sprawia, że dziecko może stać się w pełni samodzielne i gotowe do samorozwoju. Terapia powinna koncentrować się na rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych oraz społecznych.