4 książki dla terapeuty i… rodzica

by

Cztery książki Wyd. Difin, które powinien przeczytać każdy terapeuta i … rodzic.

Aby się rozwijać i być coraz lepszym w tym, co się robi trzeba… czytać! A dziś do listy ulubionych książek szansowych terapeutów dołączają te od Księgarni Difin.

Praca terapeuty, poza odpowiednim wykształceniem, opiera się przede wszystkim na doświadczeniu. To praca z małymi podopiecznymi, codzienne ćwiczenia i budowanie relacji sprawiają, że terapia przynosi wymierne skutki. Tu powinno paść ważne słowo „rozwój”. A rozwój szansowych terapeutów to zasługa waszych dzieci! By móc realizować terapię w praktyce, potrzebna jest wiedza. Ostatnio utrwalamy zdobytą wiedzę i dowiadujemy się zupełnie nowych rzeczy z książek z Księgarni Difin.

Oto tytuły, które dostaliśmy:

Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia

Autorka – Edyta Janus, przedstawiła psychologię w kontekście aplikacyjnym, specyficznym dla prowadzenia procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się przede wszystkim do budowania właściwej relacji z uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym zrozumieniu, właściwej komunikacji wpisującej się w podejście Person-Centered Practice. Książka porusza także ważny temat udzielania wsparcia społecznego osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych. Tak jak wspomnieliśmy wyżej – wiedza psychologiczna stale się rozwija, a szansowi specjaliści starają się za nią podążać. Pojawiają się nowe subdyscypliny, przykładowo psychologia pozytywna. A więcej na jej temat dowiecie się właśnie z tej pozycji.

 

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć

Książka pod redakcją Ewy Grudziewskiej zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności, a także kwestie związane z eurosieroctwem.

To gotowe scenariusze zajęć oraz wskazówki merytoryczne, które z pewnością już niedługo zaczniemy realizować w Szansie. To forma poradnika dla terapeutów pracujących z dziećmi w wieku szkolnym (7-15 lat).

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2

W drugiej części poradnika pod redakcją Ewy Grudziewskiej znajdziemy teksty dotyczące diagnozy w socjoterapii wraz ze wskazaniem narzędzi do jej przeprowadzenia oraz ewaluacji, jakże istotnej z punktu prowadzenia oddziaływań socjoterapeutycznych. Ponadto w książce kolejne ciekawe scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w zakresie rozwiązywania konfliktów, wyrażaniu emocji oraz mających nieadekwatną samoocenę. Tym razem w książce znajdziemy programy do realizacji z dziećmi w wieku przedszkolnym, np. taki autorstwa Elżbiety Chwałek – „Ja wśród innych”, który przeznaczony jest dla tej grupy dzieci, które mają trudności w wyrażaniu swoich emocji w sposób akceptowany społecznie i wolny od zachowań agresywnych.

Kolejny program, którego autorką jest Anna Łuszczak – „Jestem wartościowym człowiekiem”, dotyczy budowania poczucia własnej wartości u dzieci w wieku 11–12 lat. Adresowany jest do wychowanków jednego ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych, jego celem jest pomoc dzieciom o zaniżonym poczuciu własnej wartości poczuć się lepiej  w różnych sytuacjach życiowych, m.in. być asertywnymi, zrozumieć, jak wiele w naszym życiu zależy od nas samych, poznać swoje mocne strony i zrozumieć, że posiadanie słabszych stron nie jest niczym złym, zaakceptować je, poznać wartości ważne w życiu człowieka i nauczyć się kierowania nimi, nauczyć się szacunku do samego siebie, przekonać się o swoich prawdziwych możliwościach.

Trzeci autorski program socjoterapeutyczny to „Energetyczna akcja – reakcja”. Ma on na celu wspomaganie rozwoju umiejętności radzenia sobie z konfliktami dla młodzieży gimnazjalnej prezentującej zachowania agresywne i autoagresywne. Autorkami programu są Anna Stania-Skalska oraz Ewa Stania-Tomczak.

Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców

Tą książkę autorstwa Agnieszki Kozdroń szczególnie polecamy uwadze rodziców. Napisana prostym językiem, z pewnością poda gotowe wskazówki na zabawy z dzieckiem. Bo dzieci rozwijają się głównie przez zabawę! To ona wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role.

Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektów, które z założenia mają zabezpieczać potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży, nadając oddziaływaniom pedagogicznym i rodzicielskim głębszy wymiar w aspektach:

  • kształtowania kompetencji komunikacyjnych,
  • kształtowania kompetencji społecznych,
  • budowania poczucia własnej wartości,
  • rozwijania potencjału jednostek,
  • umiejętnego zarządzania emocjami.

Celem zabaw przedstawionych w książce jest ukształtowanie w dziecku stabilności emocjonalnej, poczucia własnej wartości, otwartości na świat i ludzi, odpowiedzialności.

Dzieci i młodzież uczestnicząc w proponowanych zabawach, grach i projektach wzmocnią obszary związane z:

  • rozwojem intelektualnym,
  • rozwojem fizycznym,
  • rozwojem społecznym,
  • rozwojem emocjonalnym.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by najnowsze lektury szansowych specjalistów nie były obce także rodzicom naszych podopiecznych. Cztery tytuły Wydawnictwa Difin są dostępne w naszej placówce w Rybniku, więc zapraszamy do wypożyczania i studiowania ich.