Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka


Wykształcenie:

mgr psychologii, studia podyplomowe: „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi“, „Oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną“, „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka“, „Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji oraz rewalidacja uczniów z Autyzmem i/lub Zespołem Aspergera“


Kursy i szkolenia:

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niemówiących – Alina Smyczek

 • Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I – Fundacja Szkoła Dialogu

 • Emocje przedszkolaków – rozwój, rozumienie, regulacja – Mamu, Anita Janeczek - Romanowska

 • Bateria 5/6R – uprawnienia diagnostyczne - PTPiP

 • Skala inteligencji Stanford – Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne - PTPiP

 • Kurs bazowy (3-modułowy) „Terapia Behawioralna w Teorii
  i Praktyce” – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej

 • Dziecięce lęki“ – Anita Janeczek - Romanowska

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci w wieku przedszkolnym – Fundacja Pomoc Autyzm

 • Zastosowanie testów PEP-R i AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju – EgoSelect Akademia Terapeuty

 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu – Fundacja Synapsis

 • II konferecja „Badabada” Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Dziecko nie powie Ci, że ma autyzm” – Fundacja Synapsis

 • Trudne i niepożądane zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Wydawnictwo WIR

 • Jak uczyć czytania i pisania dzieci niemówiące? AAC i strategie nauki czytania i pisania we wczesnej interwencji, przedszkolu i szkole - Stowarzyszenie Mówić bez Słów

 • Makaton II stopień – Program Rozwoju Komunikacji PRKM

 • Terapia ręki - I stopień. Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR – Acentrum Szkolenia

 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących – MÓWik

 • Makaton I stopień – Program Rozwoju Komunikacji PRKM

 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka – Fundacja Synapsis

 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem cz.1 – Fundacja Synapsis

 • Picture Exchange Communication System (PECS) – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland

 • Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PROMITIS