PEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, SOCJOTERAPEUTA, TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, TERAPEUTA RĘKI  

Wykształcenie: mgr pedagogiki (spec. terapia pedagogiczna i socjoterapia), aktualnie studia podyplomowe: logopedia  

Kursy i szkolenia:
- Terapeuta Ręki I i II stopnia 
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 
- Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą 
- Zaburzenia ze spektrum autyzmu - diagnoza i podstawy terapii  
- Kurs Trener Treningu Umiejętności Społecznych 
- Kurs Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Zespołem Aspergera 
- Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej 
- Szkolenie Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
- Kurs na wychowawcę wypoczynku
- Dziecko z zespołem FAS