PEDAGOG,

TERAPEUTA Integracji Sensorycznej

TERAPEUTA RĘKI

 

Wykształcenie: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,studia podyplomowe: integracja sensoryczna

 

Kursy i szkolenia:

  • Terapeuta Ręki I i II stopnia 

  • Nadwrazliwośc słuchowa

  • terapia behawioralna w teorii i praktyce