mgr Tyflopedagogiki, Oligofrenopedagogiki oraz Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

Kursy i szkolenia: 
- Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny. III Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku. 
-   Seminarium dydaktyczne: "Nowe kierunki rozwoju metod diagnostycznych i terapeutycznych w psychologii i pedagogice". 
-   Szkolenie pt. Funkcjonowanie dziecka z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego”.       

Publikacje:
- „Od porażki w szkole do sukcesów w życiu- koncepcja i rozwiązania metodyczne Akademii Przyszłości”, red. Natalia Ryś, Wydawnictwo Naukowe UP (2018)
- „Obciążenia zawodowe pedagogów specjalnych z niepełnosprawnością wzrokową” Wydawnictwo Naukowe UP (2021)