WYKSZTAŁCENIE: mgr filologii
logopeda, neurologopeda , surdologopeda

szkolenia:
- certyfikowane szkolenie „Provider Neuroflow”,
- certyfikowane szkolenie „Trener TUS dla dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Studio Psychologiczne J. Węglorz.
- certyfikowane szkolenie „Elastyczny terapuetyczny taping w logopedii/neurologopedii podejście Esther de Ru”.
- Certyfikowany Kurs Original Empathy Dolls - terapeuta empathy dolls.
- szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza - terapia - masaż - terapeuta ręki.
- Dziecko z dysfunkcją neuromotoryczną
- Trening karmienia moduł I i II
- Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne
- Elektrostmulacja w logopedii – wprowadznei do elektrostymulacji
- Funkcjonowanie dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego”
- Ćwiczenia zmysłowo - ruchowe dla dzieci młodszych.
- "Diagnoza różnicowa afazji dziecięcej i niedosłuchu centralnego".
- Makaton ( szkolenie zaawansowane)
- Diagnoza słuchu fonematycznego dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym.