Fizjoterapeuta  
Wykształcenie: 
mgr. Fizjoterapii, 
studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.   

Kursy i szkolenia:
- Koncepcja PNF 
- Model Zniekształceń Powięziowych FDM
- Korekcja skolioz metoda SKOL-AS - Rehabilitacja w wybranych patoligiach obręczy barkowej
- Aktywne formy rehabilitacji chorych z dysfunkcjami narządu ruchu i zmysłów 
- Metody biomechaniczne diagnostyki czynności i stabilności narządu ruchu w procesie treningu leczniczego 
- Metody fizykoterapeutyczne w terapii powieziowej i innych odruchowych zmianach tkankowych