Pedagog i terapeuta specjalny,
terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą dr K. Johansena,
terapeuta EEG Biofeedback
oraz RSA Biofeedback.

Ukończyłam:
- Studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, specjalność: resocjalizacja.
- Studia podyplomowe: Pedagogika Wczesnoszkolna ze Szkolną Logopedią,
- Studia podyplomowe: Matematyka dla nauczycieli.

Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje w zakresie:
- Terapia Pedagogiczna.
- Oligofrenopedagogika.
- Surdopedagogika.

Dodatkowe kursy i szkolenia:
- Kurs języka migowego dla nauczycieli I stopień.
- Kurs języka migowego KSS 1, KSS 2.
- Terapia ręki.
- Profilaktyka dysleksji rozwojowej. Terapia dysleksji rozwojowej.
- Metody pracy z dzieckiem autystycznym.
- Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem.
- Cykl szkoleń dla nauczycieli dzieci autystycznych.
- Praca terapeutyczna z osobami z autyzmem - zastosowanie programu TEACCH.
- Programy aktywności M. C. Knillów część I i II.
- Metoda Ułatwionej Komunikacji.
- Pedagogika zabawy.
- Techniki relaksacyjne.
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne.
- Sala doświadczania świata – odprężenie w bezpiecznym miejscu.
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
- Kinezjologia Edukacyjna dr P. E. Dennisona.