PEDAGOG, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Wykształcenie: mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna w Zakresie Oligofrenopedagogiki

Kursy i szkolenia:

  • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej: Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej

  • Szkolenie II stopnia w zakresie Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej

  • Stare i nowe zabawy dywanowe