Cennik RYBNIK 
Terapia Integracji Sensorycznej90 zł / 45 min
Diagnoza Wstępna Integracji Sensorycznej + wydanie opinii150 zł / 45 min
Diagnoza Pełna Integracji Sensorycznej + wydanie opinii350 zł/ 3 po 45 min
Fizjoterapia / Terapia Ruchowa90 zł / 45 min
Konsultacja Pedagogiczna / Terapia Pedagogiczna90 zł / 45 min
Konsultacja Behawioralna/ Terapia Behawioralna90 zł / 45 min
Konsultacja Neurologopedyczna / Terapia Logopedyczna100 zł / 45 min
Konsultacja Psychologiczna / Terapia Psychologiczna100 zł / 45 min
Konsultacja psychiatryczna150 zł / 20 min
Badanie ADOS** (diagnoza autyzmu)600 zł / 120 min
Badanie KORP** (ocena rozwoju psychoruchowego)300 zł / 120 min
Skala Inteligencji Stanford Binet400 zł. / 120 min
Trening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe50 zł / 45 min. za osobę
Stymulacja Słuchu Metodą JOHANSEN250 zł / 120 min
Płyta JOHANSEN160 zł - 200 zł
MIKROPOLARYZACJA - Turnus 10 spotkań po 40 min800 zł
Zaświadczenie30 zł
Wydanie opinii specjalisty50 zł

UWAGA: zaświadczenia, opinie są dodatkowo płatne

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ forma 3-4 spotkań i wydanie dokumentu opisowego – koszt 250 zł

Istnieje możliwość rozliczenia kosztów terapii z subkont lub dotacji otrzymywanych z fundacji.