- Terapeuta zajęciowy
- pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z informatyką w kształceniu niepełnosprawnych - licencjat
- pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie - studia uzupełniające magisterskie
- pedagogika specjalna, specjalność wczesna interwencja, pomoc dziecku i rodzinie - studia podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki


Kursy i szkolenia:
- sensomotoryczna terapia widzenia - nowoczesne technologie sprzymierzeńcem wspomagającym rozwój widzenia
- anatomia i patofizjologia oka. Terapia niedowidzenia 
- kurs języka migowego I i II stopnia