TERAPEUTA SI,  OLIGOFRENOPEDAGOG, NAUCZYCIEL ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Studia:

 • studia magisterskie 5 – letnie na kierunku pedagogika w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe:

 • Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika

 • Terapia Pedagogiczna

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Terapeuta SI

Ważniejsze kursy:

 • Terapia reki”

Warsztaty:

 • Przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu

 • Uczeń trudny – jak wspierać jego aktywność szkolną”

 • Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”

 • Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci wg. metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Szkolenia:

 • Stosowana Analiza Zachowania „Redukowanie i zmiana zachowań trudnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i intelektualną niepełnosprawnością

 • MAKATON

 • Zespół Aspergera między autyzmem a ADHD” praca z uczniem z zespołem Aspergera

 • Norma i patologia w zachowaniach seksualnych dzieci i wobec dzieci”

 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – I i II stopień”

 • Metody edukacji i terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami”

 • Terapia dzieci z autyzmem”