MGR PEDAGOGIKI REWALIDACYJNEJ, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, TERAPEUTA SI, TERAPEUTA RĘKI

STUDIA:

 • licencjat : pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
 • magister: pedagogika rewalidacyjna specjalność oligofrenopedagogika
 • studia podyplomowe: Studia podyplomowe w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu: Terapia Pedagogiczna

 

Ważniejsze kursy i szkolenia:

 • Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne.
 • Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I stopień”
 • Szkolenie „Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – II stopień”
 • Szkolenie „Metoda dobrego startu w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo”
 • Szkolenie „Zespół Aspergera między autyzmem a ADHD” praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • Szkolenie „Terapia dzieci z autyzmem”
 • Szkolenie „ Wychowanie fizyczne osób z autyzmem oraz znacznym i głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Szkolenie z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania „Redukowanie i zmiana zachowań trudnych u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu i intelektualną niepełnosprawnością
 • Szkolenie MAKATON I stopień
 • Szkolenie MAKATON II stopień
 • Szkolenie MAKATON III stopień
 • szkolenie Metodyka w MAKATONIE
 • kurs doskonalący „Aktywność muzyczno- ruchowa dzieci wg. metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
 • Szkolenie „Muzyczna pedagogika zabawy”
 • Kurs z zakresu pierwszej pomocy podstawowych zabiegów resuscytacji oraz podstawy ewakuacji osób poszkodowanych
 • kurs  „Terapia ręki”

 Ważniejsze warsztaty:

 • Warsztat metodyczny KLANZY „W trzy dni dookoła świata- pedagogika zabawy
  w pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym”
 • Warsztaty KLANZY „ Uczeń trudny- jak wspierać jego aktywność szkolną”
 • Warsztaty KLANZY „ Od butelki do guzika czyli wesoła muzyka”
 • Warsztaty „ Uczyć inaczej w edukacji wczesnoszkolnej”
 • Warsztaty „ Przygotowanie do nauki pisania w przedszkolu”
 • Warsztaty „ Wstęp do sensoplastyki”