mgr Języka Biznesu

Wykształcenie: Język Biznesu


Podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania ( ukończona z wyróżnieniem)

Logopedia- w trakcie


Szkolenia

- „System Komunikacji Alternatywnej PECS I”

- „ Pobawmy się wspólnie. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym"

-„VB- MAPP ocena umiejętności i planowanie terapii”

-„ Intensywne nauczanie w oparciu o SAZ z wykorzystaniem systemu kart”

-" Trening Umiejętności społecznych"

- „ Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania"

- „Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi"

- „Dokumentowanie i programowanie w SAZ"

-„ Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji"

- „Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji „

- „ Techniki SAZ w pracy z grupą"