Logopeda, Neurologopeda

Studia podymplomowe:
- Neurologopedia z elementami tyflologopedii Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
- Logopedia - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
- Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa specjalizacja nauczycielska (nauczanie języka polskiego)
- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kursy i szkolenia:
- Terapia wad wymowy - wywoływanie i utrwalanie głosek.
- Werbogesty - od gestu do słowa i będzie rozmowa.
- Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedy.
- Od działania do rozumienia- strategia pracy w niedokształceniu mowy o typie afazji.
- Niemowlak u logopedy 2 miobobo- krótkie wędzidełko języka u noworodków i niemowląt.
- Anatomia twarzoczaszki noworodka.
- Karmienie Terapeutyczne Human Touch kurs podstawowy
- Karty Oceny Logopedycznej KOLD
- Diagnoza i terapia ręki - szkolenie I i II stopnia
- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł III rozwijający) - pacjenci z znacznym i głębokim zaburzeniem funkcji oralnych w tym żywienie przez zgłębniki oraz PEG
- Warsztaty BadaBada - narzędzie M-CHAT-R
- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna (moduł II rozwijający) - zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0-1 r.ż.)
- Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)
- Makaton „Szkolenie 1 stopnia”
- Metoda Werbotonalna - moduł I
- Kineziotaping w Logopedii
- Przygotowanie do nauki czytania. Ćwiczenia funkcji poznawczych.
- Nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej w profilaktyce i terapii dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.
- Autyzm, zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu – postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne.
- Podstawy oceny i terapii dziecka w fizjoterapii pediatrycznej. Kurs podstawowy.
- Neuro-sensomotoryczna Integracja Odruchów Twarzy wg. dr S. Masgutowej.
- Otwórz dziecko na świat dźwięku – praca metodami Tomatisa i Wernkego.
- Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu – strategie lecznicze wg. Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney.
- Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii.