Jak chemikalia niszczą mózgi dzieci…

by

Chemia nas otacza. Nie mamy tu na myśli substancji chemicznych, z których zbudowany jest świat, ale substancje szkodliwe, które przenikają do naszego organizmu. A dowodów na to nie brakuje. Naukowcy ostrzegają, że gwałtowny wzrost liczby dzieci autystycznych jest częściowo spowodowany narażeniem na toksyczne chemikalia.

Kto znajduje się w grupie ryzyka?

Autyzm jest najszybciej rozwijającą się rozwojową niepełnosprawnością na świecie i genetyka nie jest w stanie wyjaśnić tej tendencji. Jako możliwe przyczyny podaje się interakcje między genami podatności i otaczającą nas chemię.

Kobiety w ciąży, niemowlęta i małe dzieci są szczególnie zagrożone szkodliwym działaniem toksyn. Prawdopodobnie tak gwałtowny wzrost dzieci z autyzmem spowodowany jest wcześniejszym wykrywaniem u nich symptomów oraz lepszym zrozumieniem choroby. Co ważne dziś możemy zachować środki ostrożności i zmniejszyć ekspozycję na szkodliwe substancje.

Według Amerykańskiej Państwowej Akademii Nauk, 3% zaburzeń neurobehawioralnych występujących u dzieci – takich jak autyzm i ADHD – jest powodowanych przez obecne wokół nas toksyczne chemikalia, dalsze 25% jest powodowanych przez czynniki genetyczne i środowiskowe. Nieznane są dokładne przyczyny tych ostatnich.

Co szkodzi?

Wiele substancji stwarza zagrożenie dla dziecięcego mózgu, a mimo to większość z nich są nadal powszechnie stosowany, nierzadko też w artykułach dla dzieci! I tak przykładowo pozostałości środków ochrony roślin znajdują się w jedzeniu oraz w powietrzu i glebie. Ołów używa się w produkcji artykułów szkolnych, np. farb. Nimi z kolei są malowane niektóre zabawki. Rtęć znajdziemy w niektórych rybach i w powietrzu jako odpad ze spalania w elektrowniach węglowych. Poza tym, szereg szkodliwych substancji fundujemy sobie sami i sprowadzamy je do własnych domów. Znajdują się one m.in. w meblach i artykułach plastikowych. Naukowcy wiedzieli, że wiele z tych substancji zaburza funkcjonowanie gospodarki hormonalnej, ale dopiero teraz odkrywają ich szkodliwe działanie na mózg. Przyczyną jest fakt, że hormony tarczycy czy hormony płciowe odgrywają istotną rolę w rozwoju tego organu.

Groźne chemikalia

Najnowszy raport o najbardziej toksycznych chemikaliach podejrzanych o powodowanie autyzmu oraz problemów rozwojowych u dzieci, został właśnie opublikowany przez amerykańskie Centrum Zdrowia Środowiskowego Dziecka – Children’s Environmental Health Center (CEHC), przy nowojorskim szpitalu Mount Sinai.

10 głównych chemikaliów, które podejrzewane są o przyczynienie się do autyzmu:

1. Lead (OŁÓW)
2. Methylmercury (METYLORTĘĆ)
3. PCBs (WIELOCHROBENZEN)
4. Organophosphate pesticides (PESTYCYDY FOSFOROORGANICZNE)
5. Organochlorine pesticides (PESTYCYDY CHLOROORGANICZNE)
6. Endocrine disruptors (SUBSTANCJE ZABURZAJĄCE GOSPODARKĘ HORMONALNĄ)
7. Automotive exhaust (ZANIECZYSZCZENIA SAMOCHODOWE)
8. Polycyclic aromatic hydrocarbons (WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE)
9. Brominated flame retardants (IMPREGNATY OGNIOWE)
10. Perfluorinated compounds (ZWIĄZKI PERFLUROWANE)