Jak wzrok wpływa na naukę ?

by

Jak wzrok wpływa na naukę pisania, czytania, naukę matematyki?

Dzieci podczas zabawy, kształtują podstawowe umiejętności (pisma, rozwiązywania problemów, kreatywności, współpracy z rówieśnikami) oraz przygotowują się do szkoły i dorosłego życia w najlepszy możliwy sposób. Jednak na umiejętność pisania, czytania, naukę matematyki oraz sprawność ręki ma wpływ także prawidłowo rozwinięty zmysł wzroku.

Co ma wspólnego zabawa na świeżym powietrzu z charakterem pisma?

Współczesne dzieci są słabe fizycznie – mięśnie trenują w niewielkim stopniu, wytrzymałość i stabilność kręgosłupa jest niedostatecznie rozwinięta. Głównie dlatego, że rzadko wykonują prace około domowe, wiążące się z wysiłkiem fizycznym i spędzają wolny czas przed ekranem komputera lub telewizora. Terapeutka zajęciowa – Rachel Coley, podkreśla znaczenie zabaw na świeżym powietrzu: „Podstawa umiejętności motorycznych leży w wytrzymałości i stabilności mięśni brzucha, grzbietu, barków i ramion. Niemowlęta, przedszkolaki i starsze dzieci mają mnóstwo czasu i sposobności na zabawę na zewnątrz, która jest bardzo ważna dla rozwijania umiejętności pisania (motoryki małej).”

 

Jeśli dziecko ma problemy ze wzrokiem…

Zaburzenia w funkcjonowaniu analizatorów: wzrokowego, słuchowego oraz kinestyczno-ruchowego mogą stanowić podłoże do niepowodzeń szkolnych. Spostrzeganie wzrokowe uzależnione jest od prawidłowego funkcjonowania analizatora wzrokowego i jego współpracy z innymi analizatorami. Również układ przedsionkowy, proprioceptywny odgrywa istotna rolę. Nie bez znaczenia jest też prawidłowe napięcie mięśniowe.

Czytanie

W procesie nauki czytania dzieci z zaburzonymi funkcjami wzrokowymi mają duże trudności z:

 • opanowaniem prawidłowej techniki czytania
 • czytają bardzo wolno, długo koncentrując się na samym rozpoznawaniu liter, wyrazów w szczególności tych znaków, które są do siebie podobne
 • kiedy czytają szybko robią wiele błędów
 • mylą lub opuszczają znaki graficzne, znaki interpunkcyjne, zmieniają kolejnośc liter, gubią litery lub całe wyrazy, robią znacznie częściej błedy ortograficzne
 • mają trudności z czytaniem na głos
 • mają trudności z przepisywaniem tekstu lub pisaniem z pamięci.

Pisanie

Pisanie jest czynnością wymagającą bardzo dobrej koordynacji oko-ręka oraz prawidłowo rozwiniętych funkcji wzrokowych. Podczas pisania, malowania, kolorowania konieczna jest też prawidłowa praca ręki jako całości oraz dobrej współpracy poszczególnych jej elementów. Ważna jest też prawidłowa postawa, prawidłowo rozwinięty zmysł propriocepcji, schemat ciała i prawidłowe napięcie mięśniowe.

Matematyka

Zaburzenia wzrokowe powodują u dzieci poważne trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych. Dzieci mają kłopot z:

 • rozróżnieniem, zapamiętywaniem i odtwarzaniem figur geometrycznych, wzorów graficznych
 • zaburzoną orientację przestrzenną, poczuciem odległości
 • trudności z operacjami w przestrzeni (geometria)
 • w zadaniach arytmetycznych gubią znaki, cyfry, przestawiają szyk liczb
 • lustrzane odbicie znaków podobnych
 • trudności z pamięcią wzrokową
 • trudności w wyobraźni przestrzennej powoduje kłopot w utrwaleniu wzrokowym figur, kątów, innych abstrakcyjnych elementów.

Dzieci z zaburzeniami wzrokowymi mają trudności w nauce także innych przedmiotów, np. geografii, historii. Chodzi o kontakt z mapami, zapamiętywanie dat, szerokości geograficznych. Dodatkowo nakładają się na to trudności w czytaniu ze zrozumieniem oraz z zapamiętywaniem informacji.