Jąkanie można wyleczyć!

by

Jąkanie jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń mowy. Według badań na świecie jąka się ok. 40 mln. ludzi, w Polsce ok. 400 tys. Zaburzenie to częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek (proporcje 4:1).

Czym jest jąkanie?

To przerywanie toku mowy przez nieskoordynowane ruchy mięśni fonacyjnych, oddechowych i artykulacyjnych. Stąd trudności z rozpoczęciem wypowiedzi, które trwają przez cały jej czas trwania. W mowie jąkających się dochodzi do powtórzeń pojedynczych głosek, sylab, słów, części zdań. Ponadto objawami niepłynności mówienia może być:

 • przeciąganie głosek
 • blokowanie
 • pauzy
 • poprawki
 • zbyt szybkie mówienie
 • zbyt wolne mówienie
 • nierytmiczne mówienie
 • unikanie trudnych słów, zastępowanie je innymi, łatwiejszymi.

Bariera, którą trzeba pokonać

Tak można powiedzieć o jakimś dźwięku, na którym zatrzymuje się osoba jąkająca się. Próbuje pokonać tę przeszkodę ze wzmożonym zaangażowaniem. Jąkanie jest sytuacyjne, związane z obecnością innych ludzi. Dlatego dość często osoby jąkające się mówiąc same do siebie… nie jąkają się. Zwykle płynnie śpiewają i recytują tekst wyuczony na pamięć. Symptomy jąkania nasilają się w sytuacjach, gdy osoba musi wypowiedzieć się przed większym gronem odbiorców. Stres nasila się i „odbija” także na twarzy i mimice jąkającego. Staje się on czerwony bądź blady, zaczyna się pocić a jego serce bić dużo szybciej.

Jąkaniu towarzyszą często:

 • ruchy głowy
 • marszczenie różnych części twarzy
 • drganie części twarzy
 • zaciskanie warg
 • wysuwanie języka
 • drżenie lub załamywanie się głosu
 • zbędne ruchy ramion, nóg lub torsu.

Rodzice mogą pomóc lub zaszkodzić

Najważniejsze jest, by dostrzec problem i w porę podjąć decyzję o zgłoszeniu się do logopedy. Najbardziej skuteczna terapia jąkania prowadzona jest przez logopedę przy współpracy z psychoterapeutą. Dziecko, które się jąka czuje się wyobcowane, inne, ma utrudnione kontakty z rówieśnikami i niskie poczucie własnej wartości. Dlatego bez wspomagania terapii logopedycznej psychologiczną, efekty terapii są słabsze i cała terapia trwa dłużej.

Rodzice powinni unikać:

 • zawstydzania dziecka
 • krytykowania sposobu komunikacji dziecka z innymi
 • mówienia „nie jąkaj się” – dziecko nie panuje nad wadą wymowy
 • odpowiadania za dziecko, przerywania mu
 • okazywania irytacji sposobem w jaki dziecko się komunikuje.

Rodzice powinni:

 • mówić do dziecka spokojnie i wolno, w razie potrzeby powtarzać wypowiedzi
 • rozmawiać z dzieckiem i wyczerpująco odpowiadać na jego pytania (dziecko nie powinno mieć poczucia, że przez to, że się jąka, rodzice nie chcą z nim rozmawiać)
 • zachęcać do mówienia – by dziecko mogło ćwiczyć
 • wyjaśnić sytuację dziecka innym członkom rodziny i dbać by dziecko nie było szykanowane i wyśmiewane
 • słuchać dziecka
 • WSPIERAĆ SWOJE DZIECKO!