Psycholog

Wykształcenie:
mgrpsychologii
Studia podymplomowe:
- Przygotowanie Pedagogiczne
- Psychologia Transportu
- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kurs i szkolenia: 
- Terapia behawioralna w teorii i praktyce
- Arteterapia jako innowacyjne metody pracy pedagoga i wychowawcy
- Coaching