Psycholog

Wykształcenie: mgr psychologii, studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne.

Kursy i szkolenia:
- Metoda Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i prawidłowej pisowni.
- Warsztat dla nauczycieli i specjalistów w zakresie zaburzenia przetwarzania wzrokowego oraz słuchowego w pracy z uczniami z afazją i słabowidzących w szkole.
- Warsztat dla nauczycieli i specjalistów w zakresie neurorehabilitacji i sensomotoryki w pracy z uczniem z zaburzeniami integracji sensorycznej. Ukończenie kursu uprawnia do diagnozy, planowania i prowadzenia kompleksowej terapii sensomotorycznej.
- Afazja-przyczyny, diagnoza, terapia.
- ADHD –Jak rozpoznać, jak pomagać?