FZJOTERAPEUTA, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, PSYCHOLOG,

Kursy i szkolenia (bez dat):

  • kurs terapii neurorozwojowej NDT-Bobath dla dzieci

  • MAKATON – szkolenie podstawowe

  • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera

  • Diagnoza osób ze spektrum autyzmu Profil Psychoedukacyjny PEP-R Schoplera

  • Instruktorski kurs Masaży Shantala