Leworęczność u dzieci.

by

 Obserwuj dziecko i pozostaw mu prawo wyboru – leworęczność u dzieci.

Leworęczność wciąż wzbudza w rodzicach strach. Boją się, że kiedy ich roczniak lubi bawić się zabawką, jeść czy bazgrać posługując się tylko lewą rączką to sygnał, że to właśnie ta ręką będzie u niego dominująca. I niektórzy podejmują walkę z leworęcznością…

90% społeczeństwa jest praworęczna, jednak „inność” nie jest niczym złym

I za lewo- lub praworęczność odpowiadają geny! Jeśli rodzice lub dziadkowie dziecka są leworęczni, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko również będzie leworęczne. Ważny jest także proces lateralizacji, który trwa od okresu niemowlęcego przez cały okres rozwoju ruchowego dziecka.  Lateralizacja to funkcjonalna przewaga stronna, czyli preferencja oka, ucha, ręki i nogi po tej samej stronie ciała. Jeśli dominuje u nas prawa ręka, oko, noga i ucho oznacza to, że jesteśmy zlateralizowani prawostronnie, jeżeli lewa ręka, oko, noga i ucho, lewostronnie. W większości przypadków wykształca się lateralizacja prawostronna, która świadczy o dominacji lewej półkuli mózgowej, a w 10-15% przypadków dominacja prawej półkuli  mózgowej powoduje lateralizację lewostronną.

Istnieją także inne rodzaje lateralizacji: skrzyżowana (dominuje wówczas np. lewe oko i prawa ręka – nie jest to zaburzeniem rozwojowym) oraz nieustalona (dominuje wtedy np. lewe oko i obie ręce). Dziecko oburęczne ma trudności w obszarze małej i dużej motoryki:

 • brak koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • brak koordynacji jednej ręki z drugą,
 • mała sprawność motoryczna.

Jest duże prawdopodobieństwo, że dzieci te będą miały trudności z nauką matematyki.

Jeśli lateralizacja nie ujawni się w pierwszym roku nauki w szkole, mówimy o jej opóźnieniu.

Obserwuj dziecko i pozostaw mu prawo wyboru

Leworęczność u dziecka można stwierdzić  dopiero po ukończeniu przez nie 3-5 roku życia. Jednak już wcześniej możliwe jest zaobserwowanie  pierwszych symptomów podczas wykonywania przez malucha codziennych czynności. Dzięki diagnozie postawionej przed pójściem dziecka do szkoły jest możliwa odpowiednia interwencja i wspomaganie. Warto wiedzieć, że polskie pismo przystosowane jest dla osób praworęcznych. Dla dziecka leworęcznego bardziej naturalne byłoby pisanie od prawej do lewej strony, ponieważ wtedy potrafi kontrolować to, co napisało. Co więcej, ważne jest, by dziecko nauczyło się prawidłowego trzymania ołówka w dłoni i ułożenia całej ręki. Jeśli zostanie to zaniedbane – dziecko może pisać wolniej od rówieśników.

Dziecko leworęczne w klasie

Dzieci leworęczne miewają także trudności w orientacji przestrzennej i lokalizacji. Istnieje jednak wiele zabaw i ćwiczeń dla dzieci, które nie tylko pomagają dziecku przezwyciężyć te trudności, ale także usprawniają motorykę małą i dużą.

W szkole dziecko leworęczne powinno:

 • mieć sąsiada po swojej prawej stronie
 • zeszyt powinien być położony ukośnie i nachylony w prawą stronę. Kąt nachylenia kontroluje dziecko, tak jak jest mu wygodnie, nawet jeśli zeszyt ułożony byłby prawie pionowo do krawędzi ławki
 • na początku nauki pisania dziecko powinno używać ołówka
 • szczególnie ważna jest prawidłowa postawa ciała dziecka siedzącego w ławce – obie stopy dziecka powinny być oparte o podłogę, a przedramiona o stół, proste plecy, tułów lekko oddalony od ławki.

Zdecydowanie nie wolno “przestawiać” na prawą rękę dzieci, które:

 • są lewostronnie zlateralizowane,
 • mają silną przewagę lewej ręki,
 • są upośledzone umysłowo,
 • są mało sprawne motorycznie,
 • oburęcznych i lewoocznych (oko i ręka muszą współgrać po tej samej stornie ciała),
 • nie akceptują prób przyuczenia (dziecko wie, co jest dla niego najlepsze).

Należy pamiętać o tym, że  leworęczność nie jest powodem do niepokoju, nie ma uzasadnienia dla przyuczania do posługiwania się prawą ręką (z wykluczeniem patologicznej leworęczności jako przejawu uszkodzenia lewej półkuli mózgowej). To, co mogą zrobić rodzice to dbać o odpowiednią atmosferę, wspierać dziecko i dyskretnie prosić także o to wsparcie osoby z otoczenia dziecka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości – lub po wsparcie psychologiczne i merytoryczne – warto wybrać się do poradni. Zapraszamy do Szansy!