Terapeuta Integracji Sensorycznej

Wykształcenie:
mgr Wczesnoszkolnej Edukacji Zintegrowanej
Studia podymplomowe:
- Diagnoza i Terapia Psychologiczno - Pedagogiczna
- Integracja Sensoryczna SI
Kurs kwalifikacyjny: 
- Terapia ręki

Kursy i szkolenia:

- Aktywność Muzyczno- Ruchowa Batii Strauss
- Pedagogika Zabawy
- Metoda Denisona- Gimnastyka mózgu
- Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
- Sensoplastyka
- Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec ucznia z zespołem Asperqera”
- „Diagnoza i terapia ADHD”
- Jak reagować na trudne zachowania dzieci?”- metoda konstruktywnej konfrontacji nauczyciela z dzieckiem
- Metoda porannego kręgu-stymulacja polisensoryczna według pór roku
- „Elementy Terapii Poznawczo-Behawioralnej a TUS”
- „ TUS a Zachowania Trudne”