TERAPEUTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

dzieci z niepełnosprawnością złożoną,

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, HIPOTERAPEUTA

Wykształcenie: mgr pedagogiki specjalnej, studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabo widzących w tym z niepełnosprawnością złożoną. Terapeuta SI. 

Kursy i szkolenia:

  • kurs I st. w zakresie teorii i terapii integracji sensorycznej,
  • kurs II st. diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej,
  • kurs doskonalący: diagnoza i terapia integracji sensorycznej małego dziecka,
  • instruktor rekreacji ruchowej specjalizacja: hipoterapia,
  • Konstrukcja indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego w oparciu o diagnozę profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat
  • diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku 0-12 lat
  • wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem Metody Castillo Moralesa
  • autyzm wczesnodziecięcy
  • sensoryczna terapia widzenia
  • kurs komunikacji alternatywnej ACC