Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej  
Wykształcenie mgr fizjoterapii

  Studia podyplomowe:
  - Integracja sensoryczna
- Neurorozwojowa  terapia dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego
- oligofrenopedagogika  

Kursy
- neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
- Grow with play  - zabawy i ćwiczenia gimnastyczne wspierające rozwój sensomotoryczny dziecka