Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SZANSA”

szansa poradnia

Główny cel PORADNI

punktprowadzenie specjalistycznej pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

punktudzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej

punktwspomaganie edukacji uczniów we wszystkich rodzajach placówek oświatowych

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „SZANSA” jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Oferta zajęć poradni

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD)
UWAGA: Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).
Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju oraz wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o organizacje zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA SI (INTEGRACJA SENSORYCZNA)

TERAPIA PEDAGOGICZNA

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA WZROKU

REHABILITACJA RUCHOWA

DOGOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

WSPIERANIE RODZICÓW,OPIEKUNÓW

WSPIERANIE WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

WARSZTATY I SZKOLENIA - Oferta dla szkół i przedszkoli

 

 

 

szansa

kontakt_szansa

NIEPUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
„SZANSA”

ul. Ogrodowskiego 22 A, 44-200 Rybnik
e-mail: szansarybnik@gmail.com