Archiwum kategorii: OFERTA

Terapia logopedyczna

Jeżeli zauważysz że twoje dziecko:

 • mówi mało, niewyraźnie lub wcale się nie komunikuje,
 • nawykowo oddycha buzią,
 • podczas mówienia wysuwa język między zęby,
 • niepokoją cię zmiany anatomiczne narządów mowy,
 • podejrzewasz, że nie słyszy lub nie rozumie poleceń,
 • twoje dziecko ma problemy z koordynacją,
 • jest wolniejsze od rówieśników
 • nie uczestniczy w zabawach
 • ma problemy z jedzeniem

skontaktuj się z logopedą.

Terapia wg koncepcji NDT – BOBATH

Terapia NDT-Bobath kierowana jest do noworodków, niemowląt, małych i starszych dzieci z:

 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
 • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • grupy ryzyka (np. wcześniaki)
 • asymetrią i kręczem szyi
 • zaburzeniami karmienia, ssania i połykania,
 • różnego rodzaju zespołami genetycznymi (np. zespół Downa),
 • uszkodzeniami nerwów obwodowych (np. porażenie splotu barkowego),
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • skoliozami, wadami postawy
 • przepukliną oponowo-rdzeniową

Warto skonsultować się z terapeutą, jeżeli rodzice obserwują również:

 • nadmierne odginanie główki
 • prężnie kończyn dolnych
 • „baletowe” ustawienie stóp
 • kłopoty zginania i odwodzenia kończyn podczas toalety
 • drżenia kończyn
 • silne zaciskania piąstek
 • niechęć do leżenia na brzuchu
 • stałe pochylanie głowy do jednego barku
 • kracanie tułowia tylko z jednej strony

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.

Terapia powyższa może być wspomagana TERAPIĄ W KOMBINEZONACH DUNAG- ortezie rehabilitacyjnej umożliwiającej prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych dzieci i młodzieży z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej.

Terapia integracji sensorycznej

Zauważyłeś, że Twoje dziecko:

 • ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe
 • jest nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce – wzrokowe, słuchowe, dotykowe
 • doświadcza niepowodzeń w przedszkolu czy szkole – ma trudności z zapamiętywaniem, pisaniem czy czytaniem
 • ma problemy z koordynacją i równowagą, np. nie potrafi jeździć na rowerze
 • jest nadwrażliwe na światło
 • niechętnie się uczy, zdobywa nowe umiejętności
 • jest mało aktywne ruchowo
 • nie lubi zatłoczonych miejsc, unika kontaktów z ludźmi
 • nie potrafi się skoncentrować
 • ma zaburzenia mowy
 • cierpi na nadpobudliwość psychoruchową (ADHD, ADD)
 • jest bardzo spokojne, powolne

Objawy te wymagają starannej i fachowej diagnozy, być może w konsekwencji terapii integracji sensorycznej. Terapią objęte są dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Leczenie poprzez zabawy ruchowe jest dla dziecka przyjemne i atrakcyjne. Program dostosowany do potrzeb dziecka jest dobierany indywidualnie, z zachowaniem zasady stopniowania trudności.

Nasz nowocześnie wyposażony gabinet jest zaopatrzony w certyfikowany sprzęt o najwyższym standardzie bezpieczeństwa.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa – inaczej zwana craniosacralną to delikatna, nieinwazyjna terapia wywodząca się z osteopatii, Terapeuta pracując na systemie czaszkowo-krzyżowym obserwuje za pomocą bardzo lekkiego dotyku nieprawidłowości i napięcia tkanek nie tylko w czaszce, kręgosłupie i oponie twardej, ale również w całym ciele wykorzystując zjawisko ciągłości tkanki łącznej i sprzężeń zwrotnych w jej systemie napięciowym.

Wskazania do terapii u dzieci i młodzieży:

-zaburzenia koncentracji, trudności w uczeniu się, zaburzenia snu, zaburzenia nerwicowo-lękowe,
-nadpobudliwość (ADHD, ADD)
-autyzm
-mózgowe porażenie dziecięce
-zespół Downa
-dysleksja
-schorzenia otolaryngologiczne (uszy, zatoki)
-dysfunkcje narządu żucia (staw skroniowo-żuchwowy), zgrzytanie zębami, bruksizm
– zaburzenia łaknienia
-zaburzenia wydalania, zaparcia
-stany pourazowe (złamania, skręcenia, zwichnięcia)
-zaburzenia funkcji narządu wzroku i słuchu
-ogólne złe samopoczucie bez konkretnych przyczyn, stany pobudzenia nerwowego, przewlekły stres
-syndrom chronicznego zmęczenia
-depresja
-obniżenie odporności
-traumy różnego pochodzenia
-różnego rodzaju bóle: głowy, migreny, pleców, stawów, kończyn, zębów, kręgosłupa, nieokreślonego pochodzenia
-zespoły neurologiczne: mrowienia i cierpnięcia kończyn, rwa kulszowa, udowa, ramienna, tiki

Psycholog

W naszym ośrodku prowadzimy warsztaty i konsultacje z psychologiem dziecięcym – psychoterapeutą. Organizujemy zajęcia dla dzieci, które nie radzą sobie z wyrażaniem własnych emocji, mają problem z zachowaniem.

Terapia dzieci i młodzieży:

Terapia przede wszystkim w pierwszej kolejności ma na celu zdiagnozowanie problemu, a następnie podjęcie skierowanej na rozwiązanie pomocy. Zarówno dziecku jak i we wskazanych sytuacjach rodzicom.

Problemy najczęściej zgłaszane przez rodziców dzieci, zwracających się o pomoc:

 • nieradzenie sobie dziecka ze złością
 • problemy z akceptacją siebie,
 • problemy z odnalezieniem się w środowisku szkolnym, przedszkolnym (grupa rówieśnicza)
 • problemy z komunikacją z innymi członkami rodziny,
 • agresja dziecka,
 • nadpobudliwość,
 • zaburzenia rozwoju dziecka,
 • trudności dziecka w skupieniu uwagi na wykonywanej czynności

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych szukających pomocy psychologicznej z powodu:

 • kryzysów emocjonalnych
 • trudności z dziećmi lub partnerami
 • objawów psychosomatycznych
 • stanów depresyjnych
 • objawów nerwicowych

Psychoterapia par i rodzin.

Psychoterapia rodzinna to spotkanie, w którym biorą udział wszystkie osoby, które tworzą rodzinę.

Pojawiające się trudności wychowawcze, szkolne, problemy w relacjach, objawy psychosomatyczne u jednego z członków rodziny, mogą być sygnałem, że wsparcia i pomocy potrzebuje cała rodzina.

Pomoc terapeutyczna polega na wspieraniu rodziny i wypracowaniu z nią takich sposobów działania, by wszyscy jej członkowie mogli czerpać więcej przyjemności i satysfakcji z życia rodzinnego.

Terapia wzroku

Wzrok to prawdopodobnie najważniejszy ze wszystkich zmysłów, jakimi dysponuje człowiek. Około 90% wrażeń, które odbieramy z otaczającego świata, dociera do nas za jego pomocą. Należy do grupy zmysłów działających na odległość, podobnie jak słuch i węch. Stanowi system wczesnego ostrzegania. Widząc coś, jesteśmy w stanie odpowiedzieć adekwatną reakcją, jeśli przedmiot czy sytuacja są nam znane, a więc mamy odpowiednie doświadczenia.

Narządem zmysłu wzroku jest oko wraz z nerwem wzrokowym i odpowiednimi częściami mózgu, które po otrzymaniu informacji je analizują. Ten narząd rozwija się jeszcze w życiu płodowym, a następnie w pierwszych latach życia dziecka udoskonala się, tak, iż mniej więcej pięcioletnie dziecko widzi w taki sposób, jak osoba dorosła.

Jakikolwiek problem w budowie bądź funkcjonowaniu tego narządu, znacząco wpływa na całościowy rozwój psychofizyczny dziecka. O ile jeśli chodzi o wady w budowie oka, pomóc mogą jedynie specjaliści z dziedziny medycyny, o tyle funkcjonowanie wzrokowe dziecka, można poprawić poprzez system ćwiczeń i zabaw uwzględniających zasady rozwoju widzenia opracowane na przykład przez panią Natalie C. Barragę, bądź Ann Corn. Dzieci po urodzeniu nie mają pełnych możliwości wzrokowych, rozwijają je stopniowo, zbierając wrażenia z otaczającego je świata. Na tej prostej zasadzie opiera się terapia widzenia oferowana w naszym Ośrodku.

Do kogo jest skierowana?

Po pierwsze do dzieci które znajdują się w grupie ryzyka jeśli chodzi o problemy wzrokowe ze względu na stwierdzoną wysoką wadę refrakcji, zez, oczopląs, retionopatię wcześniaczą, zaćmę, inne choroby wzroku, a także ze względu na wcześniactwo, mózgowe porażenie dziecięce czy zespół Downa.

Lecz nawet jeśli Twoje dziecko nie należy do żadnej z nich, a Ty w codziennym kontakcie obserwujesz u niego brak zainteresowania zmiennymi warunkami oświetleniowymi, twarzą nachylającej się nad nim osoby, zainteresowania swoimi rączkami, brak skupiania wzroku na zabawkach, odpowiedzi uśmiechem na uśmiech, niechęć do chwytania przedmiotów, płacz w reakcji na nagły dotyk, brak aktywnego poszukiwania zabawki, która wypadła dziecku z rąk.

Indywidualna Stymulacja Słuchu

 

Indywidualna Stymulacja Słuchu stymulacja_sluchumetodą K.Johansena

 • Problemy z koncentracją?
 • Trudności w zapamiętywaniu?
 • Nadwrażliwość na dźwięk?

To nowoczesna forma terapii przetwarzania bodźców słuchowych
Poprawia zdolność mówienia, pisania i słuchania.

Jeśli twoje dziecko zmaga się z zaburzeniami przetwarzania bodźców słuchowych a w szczególności z jedną z poniższych trudności:

 • ADHD,
 • porażenie mózgowe,
 • zaburzeniami ze spektrum autyzmu / zespołu Aspergera,
 • zespół Downa i inne wady genetyczne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności w zrozumieniu i zapamiętywaniu instrukcji i poleceń,
 • zaburzona koncentracja uwagi,
 • dysleksja, problemy szkolne,
 • zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
 • nadwrażliwość na dźwięki,

TA INFORMACJA JEST DLA CIEBIE ZADZWOŃ 503 936 029