Psycholog

W naszym ośrodku prowadzimy warsztaty i konsultacje z psychologiem dziecięcym – psychoterapeutą. Organizujemy zajęcia dla dzieci, które nie radzą sobie z wyrażaniem własnych emocji, mają problem z zachowaniem.

Terapia dzieci i młodzieży:

Terapia przede wszystkim w pierwszej kolejności ma na celu zdiagnozowanie problemu, a następnie podjęcie skierowanej na rozwiązanie pomocy. Zarówno dziecku jak i we wskazanych sytuacjach rodzicom.

Problemy najczęściej zgłaszane przez rodziców dzieci, zwracających się o pomoc:

 • nieradzenie sobie dziecka ze złością
 • problemy z akceptacją siebie,
 • problemy z odnalezieniem się w środowisku szkolnym, przedszkolnym (grupa rówieśnicza)
 • problemy z komunikacją z innymi członkami rodziny,
 • agresja dziecka,
 • nadpobudliwość,
 • zaburzenia rozwoju dziecka,
 • trudności dziecka w skupieniu uwagi na wykonywanej czynności

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych szukających pomocy psychologicznej z powodu:

 • kryzysów emocjonalnych
 • trudności z dziećmi lub partnerami
 • objawów psychosomatycznych
 • stanów depresyjnych
 • objawów nerwicowych

Psychoterapia par i rodzin.

Psychoterapia rodzinna to spotkanie, w którym biorą udział wszystkie osoby, które tworzą rodzinę.

Pojawiające się trudności wychowawcze, szkolne, problemy w relacjach, objawy psychosomatyczne u jednego z członków rodziny, mogą być sygnałem, że wsparcia i pomocy potrzebuje cała rodzina.

Pomoc terapeutyczna polega na wspieraniu rodziny i wypracowaniu z nią takich sposobów działania, by wszyscy jej członkowie mogli czerpać więcej przyjemności i satysfakcji z życia rodzinnego.