NEUROLOGOPEDA, PEDAGOG

Wykształcenie: mgr pedagogiki, studia podyplomowe: logopedia, podyplomowe studium neurologopedii

Kursy i szkolenia:

  • Wykorzystywanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I
  • Terapia Taktylna
  • Zdrowie nauczyciela. Dykcja, emisja głosu i mowa ciała
  • Integracja Odruchów Twarzy wg metody dr S.Masgutowej
  • Instruktorski kurs Masaży Shantala

Kurs Języka Migowego I, II i III stopnia dla Pracowników Służb Społecznych