Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

by

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu.