Terapia wg koncepcji NDT – BOBATH

Terapia NDT-Bobath kierowana jest do noworodków, niemowląt, małych i starszych dzieci z:

 • obniżonym lub wzmożonym napięciem mięśniowym
 • zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • grupy ryzyka (np. wcześniaki)
 • asymetrią i kręczem szyi
 • zaburzeniami karmienia, ssania i połykania,
 • różnego rodzaju zespołami genetycznymi (np. zespół Downa),
 • uszkodzeniami nerwów obwodowych (np. porażenie splotu barkowego),
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • skoliozami, wadami postawy
 • przepukliną oponowo-rdzeniową

Warto skonsultować się z terapeutą, jeżeli rodzice obserwują również:

 • nadmierne odginanie główki
 • prężnie kończyn dolnych
 • „baletowe” ustawienie stóp
 • kłopoty zginania i odwodzenia kończyn podczas toalety
 • drżenia kończyn
 • silne zaciskania piąstek
 • niechęć do leżenia na brzuchu
 • stałe pochylanie głowy do jednego barku
 • kracanie tułowia tylko z jednej strony

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath jest szczególnie przydatne w leczeniu niemowląt i dzieci, ponieważ może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia. Prawidłowo wykonywane zabiegi pielęgnacyjne, karmienie, noszenie dziecka, czy zabawa z nim są odpowiednimi momentami do utrwalania ruchów ćwiczonych przez fizjoterapeutę.

Terapia powyższa może być wspomagana TERAPIĄ W KOMBINEZONACH DUNAG- ortezie rehabilitacyjnej umożliwiającej prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych dzieci i młodzieży z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej.